Vi erbjuder ett brett växtskyddsprogram för lantbruk, frukt, bär och trädgård. Vår kostnadsfria konsulentservice är till för alla odlare och rådgivare.Läs mer om oss
Nyhetsbrevet är uppdelat i olika områden. Du får endast den information du önskar. Breven skickas ut via e-post för att nå ut snabbt och vara så aktuella som möjligt.Anmäl dig här

Högeffektivt medel mot alla sniglar!

Formulerad som pellets vilket ger en mycket bra spridning och täckning
Sluxx har god regnfasthet, upp till 6 veckor
Justerbar dos efter mängden sniglar

Klicka på bild eller här för att ladda hem trycksaken (pdf)

Rekommendationer i höstraps

Centium – Örtogräsbekämpning
Sluxx – Snigelbekämpning
Sumi-Alpha – Bekämpning av rapsjordloppa
Select – Gräsherbicid

Klicka på bild eller här för att ladda hem trycksaken (pdf)