Vi erbjuder ett brett växtskyddsprogram för lantbruk, frukt, bär och trädgård. Vår kostnadsfria konsulentservice är till för alla odlare och rådgivare.Läs mer om oss
Nyhetsbrevet är uppdelat i olika områden. Du får endast den information du önskar. Breven skickas ut via e-post för att nå ut snabbt och vara så aktuella som möjligt.Anmäl dig här

Rozol – Mot möss

  • Effektivt musgift för konsumentbruk i klass 3
  • Finns i 3 olika formuleringar för skiftande behov (Block, Pasta och Wheat Tech)
  • Hög smaklighet för möss

Klicka på bild eller här för att ladda hem trycksaken (pdf)

Centium mot örtogräs i sockerbetor

Säkrar effekten på Åkerbinda, Trampört och Snärjmåra

Klicka på bild eller här för att ladda hem trycksaken (pdf)