NA Avdunstningsskydd

Ger bra skydd mot uttorkning vid plantering, sommartorka och vinterskador

– Förbättrar vidhäftning och regnfasthet vid sprutning med kontaktverkande växtskyddsmedel

Verkningssätt

Medlet ger en klar och genomskinlig hinna som hindrar vattenmolekyler att passera, medan syre och koldioxid med lätthet kan passera.

Relaterade produkter