Centium 36 CS

Jordverkande ogräsmedel i höstraps, potatis, ärter, morötter, sockerbetor, foderbetor och rödbetor

– Effektivt mot nattskatta

– Låg dos

Verkningssätt

Centium är systemiskt och den aktiva substansen tas upp i ogräsplantorna under groningsfasen via grodden och rötterna. Transporten i ogräsen till tillväxtpunkten sker i saftströmmen och i bladen genom diffusion. Centium blockerar syntesen av klorofyll och andra fotosyntetiserande ämnen. Verkningen ses som en tydlig ljusfärgning som kan utvecklas till vita partier på känsliga ogräs under groningen och uppkomsten. Nedvissningen följer sedan. Normalt kan man räkna med en verkningstid på 4–8 veckor.

Centium i höstraps

Produktbeskrivning med information om Centium i höstraps.

Centiumpresentation med rekommendationer och försöksresultat.

Mot örtogräs i sockerbetor

Säkrar effekten på Åkerbinda, Trampört och Snärjmåra

Potatis

Relaterade produkter