Fazor

Fazor är ett groningshämmande medel som får användas i kepalök

– Förhindrar eller minskar groningen av lök som ska långtidslagras

Verkningssätt

Fazor tas upp via lökbladen och transporteras systemiskt ned till löken.