Lignosan 9 MEC

Biocid/träskyddsmedel mot husbock och strimmig trägnagare.

Relaterade produkter