Monitor

Monitor är ett ogräsmedel med bred effekt på såväl örtogräs som gräsogräs. Produkten innehåller 80 vikts % Sulfosulfuron och används på våren i höst- och vårvete samt i rågvete efter uppkomst.

– Specialisten på kvickrot

– Mycket god effekt på flyghavre och losta

– Stark även på bland annat snärjmåra och åkersenap

Relaterade produkter