Produkter

Översikt

Mot skadeinsekter i växthusodlingar av prydnadsväxter, tomat och gurka

Tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus

Svampmedel som bekämpar rost, bladfläcksvampar och mjöldagg i stråsäd samt ramularia och mjöldagg i sockerbetor

Jordverkande ogräsmedel i höstraps, potatis, ärter, morötter, sockerbetor, foderbetor och rödbetor

Mot bladmögel i potatis

Mot spinnkvalster och jordgubbskvalster

Tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus

Betningsmedel mot olika utsädesburna svampsjukdomar i potatis

Bredverkande medel för utsädesbehandling mot de flesta svampsjukdomar

Biologiskt medel mot fjärilslarver

Ogräsmedel med bred örtogräseffekt i stråsäd

Mot bladmögel i potatis

Ogräsmedel mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete

Vattenbaserad lösning mot krypande och flygande insekter

Groningshämmande medel som får användas i kepalök

Ogräsmedel med bred ogräseffekt i många specialgrödor

Mot insekter i odling av potatis, äpple, päron, körsbär och plommon

Selektivt medel för kontroll av spinnkvalster

Ogräsmedel mot örtogräs i vete, korn, havre, råg, rågvete m fl.

Bredverkande svampmedel till jordgubbar

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn

Råttgift – bete som används för bekämpning av gnagare

Råttgift – bete som används för bekämpning av gnagare

Biologiskt medel mot sorgmyggelarver

Ogräsmedel till jordgubbar, betor och plantskolor

Brett och snabbverkande bladgödselmedel med PGA

Mot svampangrepp i odlingar av potatis

Till utsädesbehandling för att kraftigt reducera rotdödarangrepp i vete

Ogräsmedel mot örtogräs i specialväxter

Biocid/träskyddsmedel mot husbock och strimmig trägnagare

Effektivt medel mot växthusspinn och minerare

Ogräsmedel mot såväl örtogräs som gräsogräs

Insektsmedel mot rapsbaggar i raps och rybs och mot löss i frukt, prydnadsväxter, sallat och potatis

Tillväxtregulator i stråsäd och i gräsfrö för utsäde

Mot örtogräs i vete, råg, rågvete, korn och havre med eller utan gräsinsådd

Skydd mot uttorkning vid plantering, sommartorka och vinterskador

Svampmedel i potatis mot Alternaria

Mot angrepp av spinnkvalster i växthusodlingar av tomat och gurka, jordgubbar efter skörd samt i odlingar av äpple, päron och plommon

Mot angrepp av spinnkvalster i äpple, päron, växthusodling av gurka och squash/zucchini samt frilandsodling av vindruvor, jordgubbar, svarta vinbär, röda vinbär, krusbär, hallon, björnbär och blåbär.

Medel för förbättring av vattenkvalitet

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstkorn, råg, rågvete och i odling av potatis

Mot råttor och möss

Svampmedel mot gråmögel i grönsaker och jordgubbar i växthus

Mot ogräs i odlingar av potatis

Mot svampangrepp i stråsäd

Mot svampangrepp i prydnadsväxter, tomat och gurka i växthus samt i sallat på friland och i växthus

Svampmedel mot bladmögel i potatis

För nedvissning av gröna växtdelar i en mängd grödor

Vegetabilisk penetreringsolja för att förbättra verkningssättet för ogräs- och insektsmedel

Betningsmedel mot olika jord- och utsädesburna svampsjukdomar i potatis

Betningsmedel mot utsädesburna svampsjukdomar i korn

Svampmedel mot bladmögel och brunröta i potatis

Naturlig pyretrum och rapsolja mot skadeinsekter

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstkorn, råg, rågvete och i odling av potatis

Effektivt musgift i fyra olika formuleringar för konsumentbruk

Professionell användning mot råttor och möss

Mot flertalet gräsogräs i många grödor

Mot flertalet gräsogräs i många grödor

Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök

Silikonbaserat nonjoniskt supervätmedel

Högeffektivt medel mot alla typer av sniglar

Mot ogräs och/eller som blastdödning i potatis

Myrbete på tub med gel (pasta)

Mot myror och andra krypande insekter

Mot svampsjukdomar i äpple, päron och körsbär

Mot bladlöss i höstvete, potatis, äpple och päron samt färska ärter utan skida

Svampmedel mot ett flertal svampar i höstvete, råg, höstkorn och prydnadsväxter

Biologisk produkt, effektiv mot fjärilslarver

Svampmedel mot mjöldagg i stråsäd

Mot skorv i ekologisk odling av äpple, päron samt och mjöldagg i ekologisk odling av jordgubbar på friland/tunnel

Vattenlösligt granulat med bredverkande effekt för bekämpning av skadeinsekter i växthus

Medel för förbättring av vattenkvalitet

Betning

Betningsmedel mot olika utsädesburna svampsjukdomar i potatis

Bredverkande medel för utsädesbehandling mot de flesta svampsjukdomar

Till utsädesbehandling för att kraftigt reducera rotdödarangrepp i vete

Betningsmedel mot utsädesburna svampsjukdomar i korn

Betningsmedel mot olika jord- och utsädesburna svampsjukdomar i potatis

Blastdödning

För nedvissning av gröna växtdelar i en mängd grödor

Mot ogräs och/eller som blastdödning i potatis

Insekt

Mot skadeinsekter i växthusodlingar av prydnadsväxter, tomat och gurka

Mot spinnkvalster och jordgubbskvalster

Biologiskt medel mot fjärilslarver

Vattenbaserad lösning mot krypande och flygande insekter

Mot insekter i odling av potatis, äpple, päron, körsbär och plommon

Selektivt medel för kontroll av spinnkvalster

Biologiskt medel mot sorgmyggelarver

Biocid/träskyddsmedel mot husbock och strimmig trägnagare

Effektivt medel mot växthusspinn och minerare

Insektsmedel mot rapsbaggar i raps och rybs och mot löss i frukt, prydnadsväxter, sallat och potatis

Mot angrepp av spinnkvalster i växthusodlingar av tomat och gurka, jordgubbar efter skörd samt i odlingar av äpple, päron och plommon

Mot angrepp av spinnkvalster i äpple, päron, växthusodling av gurka och squash/zucchini samt frilandsodling av vindruvor, jordgubbar, svarta vinbär, röda vinbär, krusbär, hallon, björnbär och blåbär.

Vegetabilisk penetreringsolja för att förbättra verkningssättet för ogräs- och insektsmedel

Naturlig pyretrum och rapsolja mot skadeinsekter

Myrbete på tub med gel (pasta)

Mot myror och andra krypande insekter

Mot bladlöss i höstvete, potatis, äpple och päron samt färska ärter utan skida

Biologisk produkt, effektiv mot fjärilslarver

Vattenlösligt granulat med bredverkande effekt för bekämpning av skadeinsekter i växthus

Ogräs

Jordverkande ogräsmedel i höstraps, potatis, ärter, morötter, sockerbetor, foderbetor och rödbetor

Ogräsmedel med bred örtogräseffekt i stråsäd

Ogräsmedel mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete

Ogräsmedel med bred ogräseffekt i många specialgrödor

Ogräsmedel mot örtogräs i vete, korn, havre, råg, rågvete m fl.

Ogräsmedel till jordgubbar, betor och plantskolor

Ogräsmedel mot örtogräs i specialväxter

Ogräsmedel mot såväl örtogräs som gräsogräs

Mot örtogräs i vete, råg, rågvete, korn och havre med eller utan gräsinsådd

Mot ogräs i odlingar av potatis

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstkorn, råg, rågvete och i odling av potatis

För nedvissning av gröna växtdelar i en mängd grödor

Vegetabilisk penetreringsolja för att förbättra verkningssättet för ogräs- och insektsmedel

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstkorn, råg, rågvete och i odling av potatis

Mot flertalet gräsogräs i många grödor

Mot flertalet gräsogräs i många grödor

Mot ogräs och/eller som blastdödning i potatis

Svamp

Svampmedel som bekämpar rost, bladfläcksvampar och mjöldagg i stråsäd samt ramularia och mjöldagg i sockerbetor

Mot bladmögel i potatis

Mot bladmögel i potatis

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn

Mot svampangrepp i odlingar av potatis

Mot svampangrepp i stråsäd

Bredverkande svampmedel till jordgubbar

Svampmedel mot gråmögel i grönsaker och jordgubbar i växthus

Mot svampangrepp i prydnadsväxter, tomat och gurka i växthus samt i sallat på friland och i växthus

Svampmedel mot bladmögel i potatis

Betningsmedel mot utsädesburna svampsjukdomar i korn

Betningsmedel mot olika jord- och utsädesburna svampsjukdomar i potatis

Svampmedel mot bladmögel och brunröta i potatis

Svampmedel mot ett flertal svampar i höstvete, råg, höstkorn och prydnadsväxter

Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök

Mot svampsjukdomar i äpple, päron och körsbär

Svampmedel mot mjöldagg i stråsäd

Tillväxt

Tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus

Tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus

Tillväxtregulator i stråsäd och i gräsfrö för utsäde

Vätmedel

Silikonbaserat nonjoniskt supervätmedel

Övrigt

Groningshämmande medel som får användas i kepalök

Råttgift – bete som används för bekämpning av gnagare

Råttgift – bete som används för bekämpning av gnagare

Brett och snabbverkande bladgödselmedel med PGA

Skydd mot uttorkning vid plantering, sommartorka och vinterskador

Medel för förbättring av vattenkvalitet

Mot råttor och möss

Effektivt musgift i fyra olika formuleringar för konsumentbruk

Professionell användning mot råttor och möss

Högeffektivt medel mot alla typer av sniglar

Mot skorv i ekologisk odling av äpple, päron samt och mjöldagg i ekologisk odling av jordgubbar på friland/tunnel

Medel för förbättring av vattenkvalitet