Översikt

Mot skadeinsekter i växthusodlingar av prydnadsväxter, tomat och gurka

Tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus

Svampmedel som bekämpar rost, bladfläcksvampar och mjöldagg i stråsäd samt ramularia och mjöldagg i sockerbetor

Mot bladmögel i potatis

Mot spinnkvalster och jordgubbskvalster

Tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus

Betningsmedel mot olika utsädesburna svampsjukdomar i potatis

Bredverkande medel för utsädesbehandling mot de flesta svampsjukdomar

Ogräsmedel med bred örtogräseffekt i stråsäd

Biologiskt medel mot fjärilslarver

Mot bladmögel i potatis

Ogräsmedel mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete

Vattenbaserad lösning mot krypande och flygande insekter

Groningshämmande medel som får användas i kepalök

Ogräsmedel med bred ogräseffekt i många specialgrödor

Mot insekter i odling av potatis, äpple, päron, körsbär och plommon

Selektivt medel för kontroll av spinnkvalster

Ogräsmedel mot örtogräs i vete, korn, havre, råg, rågvete m fl.

Bredverkande svampmedel till jordgubbar

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn

Biologiskt medel mot sorgmyggelarver

Ogräsmedel till jordgubbar, betor och plantskolor

Brett och snabbverkande bladgödselmedel med PGA

Mot svampangrepp i odlingar av potatis

Till utsädesbehandling för att kraftigt reducera rotdödarangrepp i vete

Ogräsmedel mot örtogräs i specialväxter

Biocid/träskyddsmedel mot husbock och strimmig trägnagare

Effektivt medel mot växthusspinn och minerare

Ogräsmedel mot såväl örtogräs som gräsogräs

Insektsmedel mot rapsbaggar i raps och rybs och mot löss i frukt, prydnadsväxter, sallat och potatis

Tillväxtregulator i stråsäd och i gräsfrö för utsäde

Skydd mot uttorkning vid plantering, sommartorka och vinterskador

Svampmedel i potatis mot Alternaria

Mot örtogräs i vete, råg, rågvete, korn och havre med eller utan gräsinsådd

Insekticid med effekt mot bitande och sugande insekter

Mot angrepp av spinnkvalster i växthusodlingar av tomat och gurka, jordgubbar efter skörd samt i odlingar av äpple, päron och plommon

Mot angrepp av spinnkvalster i äpple, päron, växthusodling av gurka och squash/zucchini samt frilandsodling av vindruvor, jordgubbar, svarta vinbär, röda vinbär, krusbär, hallon, björnbär och blåbär.

Medel för förbättring av vattenkvalitet

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstkorn, råg, rågvete och i odling av potatis

Svampmedel mot gråmögel i grönsaker och jordgubbar i växthus

Mot ogräs i odlingar av potatis

Mot svampangrepp i stråsäd

Mot svampangrepp i prydnadsväxter, tomat och gurka i växthus samt i sallat på friland och i växthus

Svampmedel mot bladmögel i potatis

För nedvissning av gröna växtdelar i en mängd grödor

Betningsmedel mot utsädesburna svampsjukdomar i korn

Svampmedel mot bladmögel och brunröta i potatis

Naturlig pyretrum och rapsolja mot skadeinsekter

Vegetabilisk penetreringsolja för att förbättra verkningssättet för ogräs- och insektsmedel

Betningsmedel mot olika jord- och utsädesburna svampsjukdomar i potatis

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstkorn, råg, rågvete och i odling av potatis

Effektivt musgift i fyra olika formuleringar för konsumentbruk

Mot flertalet gräsogräs i många grödor

Mot flertalet gräsogräs i många grödor

Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök

Silikonbaserat nonjoniskt supervätmedel

Högeffektivt medel mot alla typer av sniglar

Myrbete på tub med gel (pasta)

Mot myror och andra krypande insekter

Mot svampsjukdomar i äpple, päron och körsbär

Mot bladlöss i stråsäd, potatis, äpple och päron samt färska ärter utan skida

Svampmedel mot ett flertal svampar i höstvete, råg, höstkorn och prydnadsväxter

Biologisk produkt, effektiv mot fjärilslarver

Svampmedel mot mjöldagg i stråsäd

Vattenlösligt granulat med bredverkande effekt för bekämpning av skadeinsekter i växthus

Medel för förbättring av vattenkvalitet

Betning

Betningsmedel mot olika utsädesburna svampsjukdomar i potatis

Bredverkande medel för utsädesbehandling mot de flesta svampsjukdomar

Till utsädesbehandling för att kraftigt reducera rotdödarangrepp i vete

Betningsmedel mot utsädesburna svampsjukdomar i korn

Betningsmedel mot olika jord- och utsädesburna svampsjukdomar i potatis

Blastdödning

För nedvissning av gröna växtdelar i en mängd grödor

Insekt

Mot skadeinsekter i växthusodlingar av prydnadsväxter, tomat och gurka

Mot spinnkvalster och jordgubbskvalster

Biologiskt medel mot fjärilslarver

Vattenbaserad lösning mot krypande och flygande insekter

Mot insekter i odling av potatis, äpple, päron, körsbär och plommon

Selektivt medel för kontroll av spinnkvalster

Biologiskt medel mot sorgmyggelarver

Biocid/träskyddsmedel mot husbock och strimmig trägnagare

Effektivt medel mot växthusspinn och minerare

Insektsmedel mot rapsbaggar i raps och rybs och mot löss i frukt, prydnadsväxter, sallat och potatis

Insekticid med effekt mot bitande och sugande insekter

Mot angrepp av spinnkvalster i växthusodlingar av tomat och gurka, jordgubbar efter skörd samt i odlingar av äpple, päron och plommon

Mot angrepp av spinnkvalster i äpple, päron, växthusodling av gurka och squash/zucchini samt frilandsodling av vindruvor, jordgubbar, svarta vinbär, röda vinbär, krusbär, hallon, björnbär och blåbär.

Vegetabilisk penetreringsolja för att förbättra verkningssättet för ogräs- och insektsmedel

Naturlig pyretrum och rapsolja mot skadeinsekter

Myrbete på tub med gel (pasta)

Mot myror och andra krypande insekter

Mot bladlöss i stråsäd, potatis, äpple och päron samt färska ärter utan skida

Biologisk produkt, effektiv mot fjärilslarver

Vattenlösligt granulat med bredverkande effekt för bekämpning av skadeinsekter i växthus

Ogräs

Ogräsmedel med bred örtogräseffekt i stråsäd

Ogräsmedel mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete

Ogräsmedel med bred ogräseffekt i många specialgrödor

Ogräsmedel mot örtogräs i vete, korn, havre, råg, rågvete m fl.

Ogräsmedel till jordgubbar, betor och plantskolor

Ogräsmedel mot örtogräs i specialväxter

Ogräsmedel mot såväl örtogräs som gräsogräs

Mot örtogräs i vete, råg, rågvete, korn och havre med eller utan gräsinsådd

Mot ogräs i odlingar av potatis

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstkorn, råg, rågvete och i odling av potatis

För nedvissning av gröna växtdelar i en mängd grödor

Vegetabilisk penetreringsolja för att förbättra verkningssättet för ogräs- och insektsmedel

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstkorn, råg, rågvete och i odling av potatis

Mot flertalet gräsogräs i många grödor

Mot flertalet gräsogräs i många grödor

Svamp

Svampmedel som bekämpar rost, bladfläcksvampar och mjöldagg i stråsäd samt ramularia och mjöldagg i sockerbetor

Mot bladmögel i potatis

Mot bladmögel i potatis

Bredverkande svampmedel till jordgubbar

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn

Mot svampangrepp i odlingar av potatis

Svampmedel i potatis mot Alternaria

Mot svampangrepp i stråsäd

Svampmedel mot gråmögel i grönsaker och jordgubbar i växthus

Mot svampangrepp i prydnadsväxter, tomat och gurka i växthus samt i sallat på friland och i växthus

Svampmedel mot bladmögel i potatis

Betningsmedel mot utsädesburna svampsjukdomar i korn

Betningsmedel mot olika jord- och utsädesburna svampsjukdomar i potatis

Svampmedel mot bladmögel och brunröta i potatis

Svampmedel mot ett flertal svampar i höstvete, råg, höstkorn och prydnadsväxter

Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök

Mot svampsjukdomar i äpple, päron och körsbär

Svampmedel mot mjöldagg i stråsäd

Tillväxt

Tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus

Tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus

Tillväxtregulator i stråsäd och i gräsfrö för utsäde

Vätmedel

Silikonbaserat nonjoniskt supervätmedel

Övrigt

Groningshämmande medel som får användas i kepalök

Brett och snabbverkande bladgödselmedel med PGA

Skydd mot uttorkning vid plantering, sommartorka och vinterskador

Medel för förbättring av vattenkvalitet

Effektivt musgift i fyra olika formuleringar för konsumentbruk

Högeffektivt medel mot alla typer av sniglar

Medel för förbättring av vattenkvalitet