Proman

Mot ogräs i odlingar av potatis

– Bred ogräsverkan

– Ny aktiv substans mot ogräs i potatis

– Selektiv

proman

Verkningssätt

Produkten tas till största delen upp genom ogräsens rötter och verkar genom att hämma ogräsens fotosyntes. Fuktig jord förbättrar effekten av Proman.