Rancona i-MIX

Rancona i-MIX är ett medel för utsädesbehandling mot svampsjukdomar i kornutsäde. Rancona i-MIX ger med dess goda systemiska verkan speciellt god effekt mot kornets flygsot (Ustilago nuda)

– Mycket god effekt mot kornets flygsot och strimsjuka (Drechslera graminea)

– God–måttlig effekt mot kornets bladfläcksjuka (Drechslera teres)

– Mycket lämplig för både höst- och vårkorn

– Mycket bra formulering som ger utmärkt och trygg betning i dagens moderna betningsmaskiner

Verkningssätt

Rancona i-MIX verkar systemisk mot utsädesburna svampsjukdomar i höst- och vårkorn och har mycket god effekt mot bl a kornets flygsot och strimsjuka. Formuleringen är en vattenbaserad mikroemulsion vilket ger mycket bra täckning av utsädet vid betning i moderna ridå- och satsbetningsmaskiner. Gränsvärden för betningsbehov mot olika svampsjukdomar finns beskrivet i Jordbruksverkets bekämpningsrekommendationer.