Rancona i-MIX

Betningsmedel mot utsädesburna svampsjukdomar i korn.

– Rancona i-MIX har mycket god effekt mot utsädesburna sjukdomar i korn: flygsot (Ustilago nuda) och strimsjuka (Drechlera graminea).

– Rancona i-MIX har viss effekt mot kornets bladfläcksjuka (Drechlera teres), men då gränsvärdet för betning mot bladfläcksjuka är uppnåtts bör en annan produkt med bättre effekt användas. Gränsvärden för betning finns i Jordbruksverkets bekämpningsrekommendationer

Verkningssätt

Rancona i-MIX verkar systemiskt.

Relaterade produkter