Ranman Top

Ranman Top är ett svampmedel med utmärkt effekt mot bladmögel och brunröta i potatis.

  • Säker behandling före bevattning eller regn

  • Minskad risk för bladmögel i nytillväxten

  • Brunrötefri skörd av hög kvalitet

  • Verkningssätt

    Ranman Top är ett kontaktverkande svampmedel med utmärkt effekt mot bladmögel i potatis. Produktens mycket goda spordödande effekt förhindrar brunröta effektivt.