Rozol

Mot möss

– Effektivt musgift för konsumentbruk i klass 3

– Finns i fyra olika formuleringar anpassade för skiftande behov

– Hög smaklighet för möss