Select Plus

Select Plus är ett systemiskt, selektivt ogräsmedel med effekt på flertalet gräsogräs inklusive vitgröe. Select Plus tas upp av gräsens ovanjordiska växtdelar och transporteras systemiskt i växten. Viktiga symptom hos mottagliga gräs är bl.a. att tillväxten upphör inom en vecka efter behandlingen, vävnaden vid tillväxtpunkten övergår sakta i brunt och ruttnar, nyare blad blir gulfärgade och avdödas långsamt. Under tiden äldre blad dör övergår deras färg i orange för att därefter bli röda och slutligen purpurfärgade.

God markfukt och gräsogräs i god tillväxt gynnar effekten av Select Plus. Vid stark torka, hög solinstrålning och torkstressade gräs kan en behandling på kvällen vara att föredra.

Regn en timme efter behandlingen påverkar normalt inte resultatet. Vid konstbevattning bör behandlingen med Select Plus utföras efter bevattningen.

– Select Plus behöver inte används tillsammans med penetreringsoljan då det är en färdigformulerad produkt.

Relaterade produkter