Select

Select användes mot ett stort antal gräsogräs i en mängd olika tvåhjärtbladiga grödor

– Bredverkande gräsogräspreparat med effekt på gröearter

– Låga doser ger enkel hantering

Verkningssätt

Select transporteras systemiskt runt i gräsogräsen och effekten syns efter en vecka upp till tre veckor efter behandling beroende på förhållandena vid behandlingstidpunkten.