Silwet Gold

Nonjoniskt supervätmedel

– Supervätmedel med bästa spridningsförmåga

– Dämpar skumbildning i spruttanken

– Förbättrar regnfastheten

Verkningssätt

Silikonbaserat vätmedel som avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar.