Sluxx HP

Högeffektivt medel mot alla sniglar.

 • Pellets för mycket bra spridning/täckning

 • Ny bättre regnfasthet, upp till 6 veckor

 • Justerbar dos efter mängden sniglar

 • Ny kraftig färg för ökad synlighet

 • Verkningssätt

  Järn-III-fosfat påverkar cellerna i magen och matsmältningsorganet. Födointaget stoppas omedelbart efter att snigeln fått i sig Sluxx.

  Den aktiva substansen, järn-III-fosfat är väl dokumenterad och förekommer naturligt i jorden. Den är säker för människor, djur, predatorer och det vilda.

  Sluxx är ett svårlöst granulat (WG) med mycket god effekt mot alla typer av sniglar. Formuleringen av Sluxx i pelletsform ger en god möjlighet till jämn spridning och god täckning med handelsgödselspridare, pendelspridare och radspridare.