Sluxx

Högeffektivt medel mot alla sniglar.

  • Formulerad som pellets vilket ger en mycket bra spridning och täckning

  • God regnfasthet, upp till 6 veckor

  • Justerbar dos efter mängden sniglar

  • Verkningssätt

    Järn-III-fosfat påverkar cellerna i magen och matsmältningsorganet. Födointaget stoppas omedelbart efter att snigeln fått i sig Sluxx.

    Den aktiva substansen, järn-III-fosfat är väl dokumenterad och förekommer naturligt i jorden. Den är säker för människor, djur, predatorer och det vilda.

    Sluxx är ett svårlöst granulat (WG) med mycket god effekt mot alla typer av sniglar. Formuleringen av Sluxx i pelletsform ger en god möjlighet till jämn spridning och god täckning med handelsgödselspridare, pendelspridare och radspridare.