Spotlight Plus

Spotlight Plus används i potatis för att att döda blast och stjälkar eller som ogräsmedel vid potatisens uppkomst

– Effekten på stjälkar ger mindre återväxt

– Bättre stjälksläppning ger skonsammare upptagning

– Högre säljbar skörd och färre kärlringsmissfärgningar

– Breddar ogräseffekten i potatis

Verkningssätt

Spotlight Plus är kontaktverkande och har ingen systemisk effekt. Produkten påverkar växten genom att bryta ner cellmembranen. Den aktiva substansen karfentrazon-etyl gör att klorofyllprocessen sätts ur spel vilket sedan leder till att cellerna bryts ner. Första symptom på verkan kan observeras mellan några timmar och 7 dagar.

Relaterade produkter