X-Change

– För förbättring av vattenkvalitet.

– pH buffrande

– Syraneutraliserande

– Förbättrar upptag och spridning i plantorna

Verkningssätt

X-change är ett vattenlösligt koncentrat som innehåller vattenstabiliserande, surgörande och hydroskopiska ämnen samt pH buffer (syra neutraliserande) och skumdämpare för att förbättra vattenkvaliteten. Den hydroskopiska effekten förbättrar spridning på bladytan samt upptag i plantan.