Utvidgat produktgodkännande för Teppeki i bl a. sockerbetor

2020-10-22T12:02:11+02:00oktober 22nd, 2020|

Utvidgat produktgodkännande för Teppeki i bl a. sockerbetor

Teppeki har beviljats ett utvidgat produktgodkännande för behandling mot betbladlus och persikobladlus i sockerbetor och foderbetor 

BBCH 16–49 med max dos 140 g/ha, karenstid 60 dagar.

Godkännandet avser även behandling mot ärtbladlus och bönbladlus i ärter och bönor, färska med balja

BBCH 11–71 med max dos 140 g/ha, karenstid 14 dagar.

Godkännandet gäller så länge preparatet är godkänt.