Mospilan SG har beviljats UPMA i utsädesproduktion av klöver

2022-04-04T15:00:37+02:00april 4th, 2022|

Mospilan SG har beviljats UPMA i utsädesproduktion av klöver

Det innebär möjlighet att bekämpa klöverspetsvivel i odlingar av rödklöver, vitklöver och alsikeklöver.

Mospilan SG får användas 1 gång vartannat år med en dos på 200 g i klöver i BBCH 55–63.
Godkännandet gäller så länge som produktgodkännandet för Mospilan SG gäller.