Uppdaterade rekommendationer vid användning av Teppeki

2024-06-02T11:28:51+02:00juni 2nd, 2024|

Angående användning av Teppeki i färska ärtor utan skida och torkade ärtor och bönor 

ISK, registreringsinnehavare för Teppeki, måste påpeka att produkter med flonicamid, när de blandas med ett oljebaserat tillsatsmedel, ger ett högre upptag av den aktiva substansen. Detta medför en ökad risk att överskrida de MRL-värden som finns för dessa grödor (0,7 mg/kg för färska ärtor och 0,8 mg/kg för torkade ärtor/bönor) 

Därför rekommenderas det att all applicering med Teppeki på färska ärtor utan skida och torkade ärtor och bönor sker utan oljebaserade tillsatsmedel. Observera att denna restriktion endast gäller oljebaserade tillsatser och inte övriga tillsatsmedel. 

Det lämnades under 2024 in en ansökan om registreringsförändring för att få ett högre MRL-värde på flonikamid i EU. Om förändringen i EU går genom kan vi förhoppningsvis återgå till den ursprungliga rekommendationen med olja. 

Vid frågor kontakta 
Andreas Malmqvist 0761-195204
Gunilla Persson 0708-166333
Per Erlandsson 0704-154035