Admiral 10 EC

Insektsmedel för användning i växthus

– Specifikt verkningssätt mot vita flygare och bladlöss

– Skonsamt mot nyttodjur

Verkningssätt

Admiral är kontaktverkande och fungerar som en insektsväxtregulator vars aktiva ämne påverkar insektens naturliga juvenilhormons funktion. Insekten kan alltså inte fortsätta till sitt nästa utvecklingsstadium. Admiral påverkar insekternas ägg, larver och puppor samt verkar steriliserande på några arters vuxna individer t ex. vita flygare.