SLUXX HP – Högeffektivt mot sniglar

Det rapporteras om rikliga förekomster av sniglar från många områden i Sverige. Bäst skydd mot snigelskador fås genom tidig behandling med SLUXX HP i samband med eller strax efter sådd.

Dispens för Gozai

Gozai har fått dispens för användning mellan 10 juli och 7 november år 2020 gällande nedvissning i potatis.

Dispensen får endast användas om Spotlight Plus använts som herbicid i potatis under 2020. 

Dispens för Beloukha

Beloukha har fått dispens för användning mellan 15 juli och 12 november år 2020 gällande nedvissning i utsädesproduktion av rödklöverfrö, alsikeklöverfrö och vitklöverfrö.

Beloukha är en icke-selektiv kontaktverkande herbicid och innehåller den aktiva substansen pelargonsyra, det är ett emulsionskoncentrat (EC) som innehåller 680 g/l. Produkten behöver en god täckning av grödan för att få önskad effekt.

Dosering av Beloukha är 16 l/ha med en vattenmängd på 200 l/ha.

Bra väder med mycket solljus ger en snabbare och säkrare effekt, behandla helst på morgonen och på torra växtdelar.
Produkten behöver minst 15 °C och är regnfast på 2 h.

Behandling bör ske vid 50–70 % mognad.

Gibb Plus

Godkänd på dispens 2020-05-20 till 2020-06-30,
diarienummer: 5.1.2.a-H20-05199

Användningsområde: Nödsituation på växtskyddsområdet. Dispens för produkten Gibb Plus mot frostrelaterade skador i yrkesmässiga odlingar av äpple och päron. All annan användning är otillåten som den inte särskilt tillåtits.

Onyx – mot örtogräs i odling av fodermajs

• Kontaktverkande herbicid

• Resistensbrytare

• Förstärker effekten på flertalet örtogräs t ex. målla, nattskatta, snärjmåra, veronika, åkerbinda

Lentagran – godkänd i all ärtodling

• Kontaktverkande herbicid med aktiva substansen pyridat

• Bäst effekt i strategi med Fenix

• Effekt på t ex. nattskatta, målla och dån

Ny medarbetare – Rådgivning och marknadsföring

Vi välkomnar vår nya medarbetare Per Erlandsson som började den 1 april 2020 med rådgivning och marknadsföring på Nordisk Alkali. 

Per kommer ursprungligen från Öland men kommer att utgå från Alunda som ligger strax nordost om Uppsala.

Per är Lantmästare som de senaste 5 åren har arbetat som växtodlingssäljare i Östergötland på Lantmännen.