NA Avdunstningsskydd

Ger bra skydd mot uttorkning vid plantering, sommartorka och vinterskador

– Förbättrar vidhäftning och regnfasthet vid sprutning med kontaktverkande växtskyddsmedel

Verkningssätt

Medlet ger en klar och genomskinlig hinna som hindrar vattenmolekyler att passera, medan syre och koldioxid med lätthet kan passera.