Barclay Bolt XL

Bolt XL är ett svampmedel som bland annat bekämpar rost, bladfläcksvampar och mjöldagg i stråsäd samt ramularia och mjöldagg i sockerbetor.

– Verkar systemiskt i växten

– Både förebyggande och kurativ effekt

– Flexibel blandningspartner

Verkningssätt

Barclay Bolt XL är ett systemiskt verkande preparat för bekämpning av svampsjukdomar i stråsäd och sockerbetor. Huvudparten av den verksamma beståndsdelen i Barclay Bolt XL upptas av plantan inom 4–6 timmar beroende på gröda och tillväxtbetingelser. Preparatet fördelas med den uppåtgående saftströmmen.

Barclay Bolt XL ger skydd i 3–4 veckor. Långtidsverkan är beroende av grödans tillväxt (utspädningseffekt), dos och infektionstryck. Barclay Bolt XL verkar både förbyggande och kurativt mot de flesta svampsjukdomar i stråsäd och sockerbetor. Beroende på yttre omständigheter kan det ta upp till en vecka innan den biologiska effekten av en behandling kan iakttas.