Blastdödning

För nedvissning av gröna växtdelar i en mängd grödor