Uppdaterade rekommendationer vid användning av Teppeki

2024-06-02T11:28:51+02:00juni 2nd, 2024|

Angående användning av Teppeki i färska ärtor utan skida och torkade ärtor och bönor 

ISK, registreringsinnehavare för Teppeki, måste påpeka att produkter med flonicamid, när de blandas med ett oljebaserat tillsatsmedel, ger ett högre upptag av den aktiva substansen. Detta medför en ökad risk att överskrida de MRL-värden som finns för dessa grödor (0,7 mg/kg för färska ärtor och 0,8 mg/kg för torkade ärtor/bönor) 

Därför rekommenderas det att all applicering med Teppeki på färska ärtor utan skida och torkade ärtor och bönor sker utan oljebaserade tillsatsmedel. Observera att denna restriktion endast gäller oljebaserade tillsatser och inte övriga tillsatsmedel. 

Det lämnades under 2024 in en ansökan om registreringsförändring för att få ett högre MRL-värde på flonikamid i EU. Om förändringen i EU går genom kan vi förhoppningsvis återgå till den ursprungliga rekommendationen med olja. 

Vid frågor kontakta 
Andreas Malmqvist 0761-195204
Gunilla Persson 0708-166333
Per Erlandsson 0704-154035 

VextaDim – Utvidgat produktgodkännande

2024-04-30T10:58:12+02:00april 30th, 2024|

VextaDim har fått ett utvidgat produktgodkännande för användning i Höstraps i BBCH 10–30

Nu finns möjligheten att behandla rapsen med kletodim redan från att hjärtbladen är utvecklade. 

VextaDim bidrar med nya möjligheter gällande utvecklingsstadier och flexibilitet i behandlingar mot Spillsäd och där de finns tuffa gräsogräs som Renkavle, Vitgröe m.fl.

Difcor 250 EC – nyhet mot flera olika svampsjukdomar

2023-11-28T13:19:19+01:00november 28th, 2023|

Difcor 250 EC — Nyhet

Fungicid som har effekt mot flera olika svampsjukdomar som t ex svartfläcksjuka (Alternaria) och bomullsmögel

  • Användning i sockerbetor och raps
  • Stabil partner för användning i en strategi

Mot rost i odlingar av sockerbeta och foderbeta.
Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i odlingar av raps och rybs.

Mospilan SG har beviljats UPMA i jordgubbar och hallon

2023-05-15T14:44:52+02:00maj 15th, 2023|

Mospilan SG får nu användas i jordgubbar (friland, tunnel, växthus) och hallon (tunnel) mot insektsangrepp enligt ett nytt UPMA-godkännande

Mospilan SG är tillåtet att använda 1 gång/år och med dosen 250 g/ha och med en karenstid på 3 dagar i dessa grödor.

I jordgubbar får behandling utföras från BBCH 41 (utlöpare börjar bildas) till BBCH 85 (bären börjar mogna och mjukna) och i hallon från BBCH 39 (90% av slutlig skottlängd) till BBCH 89 (skörd).

Till toppen