Dispens för Gozai i potatis under perioden 2021-07-02 till 2021-10-30

2021-07-11T07:38:49+02:00juli 11th, 2021|

Dispens för Gozai i potatis

Gozai har fått dispens för nedvissning i potatis under perioden 2021-07-02 till 2021-10-30

Dispensen får endast användas om Finalsan Ogräs Effekt Koncentrat Proffs (reg nr 4867) inte kan användas och Spotlight Plus (reg.nr 5577) använts för ogräsbekämpning i odlingen under 2021.

Gozai får användas två gånger med en dos av 0,8 l/ha vid varje behandling

Minst 5 dagar mellan behandlingarna
14 dagars karens
Behandling vid utvecklingsstadium 69–95
Får användas i strategi både med och utan blastkross

Optimala förhållanden är soligt och klart väder med behandling på förmiddagen.
För optimal effekt krävs minst 4 timmar dagsljus efter behandlingen och en vattenmängd om 300–400l/ha.
Gozai ska alltid användas med olja, minst 1,5 l Renol vid varje behandling. Högre oljemängder kan ge en ökad och säkrare effekt.

Dispens för Mospilan SG mot klöverspetsvivel

2021-05-31T13:41:25+02:00maj 31st, 2021|

Dispens för Mospilan SG mot klöverspetsvivel

Mospilan SG har beviljats dispens mot klöverspetsvivel i utsädesproduktion av vitklöver, rödklöver och alsikeklöver
Dispensen gäller mellan 2021-05-01 till 2021-08-28 med maximalt 1 behandling och en maxdos på 0,2 kg/ha.

Bekämpning utförs från sent knoppstadium till begynnande blomning.

NeemAzal T/S – nytt tillskott i jordgubbs- och hallonodlingen

2021-05-31T12:32:52+02:00maj 31st, 2021|

NeemAzal T/S – nytt tillskott i jordgubbs- och hallonodlingen!

NeemAzal T/S har fått ett godkännande (UPMA*) i jordgubbar och hallon mot insektsangrepp.
NeemAzal har effekt på bitande och sugande insekter som t ex bladlöss och trips.
Det är tillåtet att använda NeemAzal även i ekologisk odling inklusive KRAV-certifierad produktion.

Användningen får ske enligt följande:
Jordgubbar: Max 3 behandlingar/år från att första blomknopparna är synliga (BBCH 57) med minst 7 dagars intervall. Dos: 3 l/ha. Karenstid: 3 dagar.
Hallon: Max 2 behandlingar/år från att första blomknopparna är synliga (BBCH 57) med minst 7 dagars intervall. Dos: 3 l/ha. Karenstid: 3 dagar.

*UPMA sökt av LRF (utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde)

Utvidgat produktgodkännande för Teppeki i bl a. sockerbetor

2021-05-31T13:53:28+02:00maj 31st, 2021|

Utvidgat produktgodkännande för Teppeki i bl a. sockerbetor

Teppeki har beviljats ett utvidgat produktgodkännande för behandling mot betbladlus och persikobladlus i sockerbetor och foderbetor

BBCH 16–49 med max dos 140 g/ha, karenstid 60 dagar.

Godkännandet avser även behandling mot ärtbladlus och bönbladlus i ärter och bönor, färska med balja

BBCH 11–71 med max dos 140 g/ha, karenstid 14 dagar.

Godkännandet gäller så länge preparatet är godkänt.

Till toppen