NeemAzal T/S – nytt tillskott i jordgubbs- och hallonodlingen

2021-05-07T10:50:00+02:00maj 7th, 2021|

NeemAzal T/S – nytt tillskott i jordgubbs- och hallonodlingen!

NeemAzal T/S har fått ett godkännande (UPMA*) i jordgubbar och hallon mot insektsangrepp.
NeemAzal har effekt på bitande och sugande insekter som t ex bladlöss och trips.
Det är tillåtet att använda NeemAzal även i ekologisk odling inklusive KRAV-certifierad produktion.

Användningen får ske enligt följande:
Jordgubbar: Max 3 behandlingar/år från att första blomknopparna är synliga (BBCH 57) med minst 7 dagars intervall. Dos: 3 l/ha. Karenstid: 3 dagar.
Hallon: Max 2 behandlingar/år från att första blomknopparna är synliga (BBCH 57) med minst 7 dagars intervall. Dos: 3 l/ha. Karenstid: 3 dagar.

*UPMA sökt av LRF (utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde)

Dispens för Mospilan SG mot klöverspetsvivel

2021-04-30T15:28:03+02:00april 30th, 2021|

Dispens för Mospilan SG mot klöverspetsvivel

Mospilan SG har beviljats dispens mot klöverspetsvivel i utsädesproduktion av vitklöver, rödklöver och alsikeklöver
Dispensen gäller mellan 2021-05-01 till 2021-08-28 med maximalt 1 behandling och en maxdos på 0,2 kg/ha.

Bekämpning utförs från sent knoppstadium till begynnande blomning.

Beslut med villkor från Kemi (pdf)

Utvidgat produktgodkännande för Teppeki i bl a. sockerbetor

2021-03-20T11:42:21+01:00mars 20th, 2021|

Utvidgat produktgodkännande för Teppeki i bl a. sockerbetor

Teppeki har beviljats ett utvidgat produktgodkännande för behandling mot betbladlus och persikobladlus i sockerbetor och foderbetor

BBCH 16–49 med max dos 140 g/ha, karenstid 60 dagar.

Godkännandet avser även behandling mot ärtbladlus och bönbladlus i ärter och bönor, färska med balja

BBCH 11–71 med max dos 140 g/ha, karenstid 14 dagar.

Godkännandet gäller så länge preparatet är godkänt.

Läs mer om behandling med Teppeki här

Dispens för Beloukha – nedvissning i klöverfrö

2021-03-20T11:44:08+01:00mars 20th, 2021|

Dispens för Beloukha gällande nedvissning i utsädesproduktion av rödklöverfrö, alsikeklöverfrö och vitklöverfrö

Beloukha har fått dispens för användning mellan 15 juli och 12 november år 2020 gällande nedvissning i utsädesproduktion av rödklöverfrö, alsikeklöverfrö och vitklöverfrö.

Beloukha är en icke-selektiv kontaktverkande herbicid och innehåller den aktiva substansen pelargonsyra, det är ett emulsionskoncentrat (EC) som innehåller 680 g/l. Produkten behöver en god täckning av grödan för att få önskad effekt.

Dosering av Beloukha är 16 l/ha med en vattenmängd på 200 l/ha.

Bra väder med mycket solljus ger en snabbare och säkrare effekt, behandla helst på morgonen och på torra växtdelar.

Produkten behöver minst 15 °C och är regnfast på 2 h.

Behandling bör ske vid 50–70 % mognad.

Produktsida
Till toppen