Utvidgat produktgodkännande för Teppeki i ärter, bönor och linser

2022-06-22T14:35:18+02:00juni 22nd, 2022|

Utvidgat produktgodkännande för Teppeki i ärter, bönor och linser

Teppeki har beviljats ett utvidgat produktgodkännande för behandling mot bladlöss i alla ärter, alla bönor samt linser

Rekommendationen för ärter och bönor:

Dos 140 g/ha.
Vätmedel kan tillsättas för bättre spridning.
Vattenmängd 200–400 l/ha.
Behandlingstidpunkt BBCH 11–71 (1 klänge-början av baljsättningen).
Verkningstid Normalt 3 veckor. Maximalt 1 behandling/år
Karens 14 dagar

Teppeki är systemisk verkande, då den aktiva substansen transporteras uppåt och utåt i plantan. Medlet verkar också genom att tränga genom bladen (translaminär verkan), så det ger möjligheter att bekämpa gömda bladlöss. Effekterna påverkas inte av höga eller låga temperaturer.

Mospilan SG har beviljats UPMA i utsädesproduktion av klöver

2022-04-04T15:00:37+02:00april 4th, 2022|

Mospilan SG har beviljats UPMA i utsädesproduktion av klöver

Det innebär möjlighet att bekämpa klöverspetsvivel i odlingar av rödklöver, vitklöver och alsikeklöver.

Mospilan SG får användas 1 gång vartannat år med en dos på 200 g i klöver i BBCH 55–63.
Godkännandet gäller så länge som produktgodkännandet för Mospilan SG gäller.

Mospilan – nya villkor och utvidgat produktområde

2021-10-01T18:09:57+02:00oktober 1st, 2021|

Mospilan SG – förnyat produktgodkännande till år 2034

En rad nyheter kommer med det nya godkännandet t ex.
Raps och rybs, förlängda utvecklingsstadier nu BBCH 50–80.
Potatis, möjlighet till dubbelbehandling.
Plommon, spenat och örter är exempel på nya grödor.

Generellt har alla befintliga grödor fått en förändring, kontrollera vad som gäller för just din gröda.

Zenby – ny produkt och aktiv substans för raps och rybs till säsong 2022

2021-09-21T18:41:39+02:00september 21st, 2021|

Zenby – ny produkt och aktiv substans för raps och rybs till säsong 2022

Zenby har fått produktgodkännande i raps och rybs. Zenby innehåller den nya aktiva substansen isofetamid och används mot bomullsmögel. Produkten ska appliceras under blomningen BBCH 60–65 (begynnande blom till fullblom) och får användas 1 gång/säsong.

Isofetamid är en helt ny aktiv substans i den norra zonen och tillhör gruppen SDHI. Det unika med isofetamid är den flexibla molekylstrukturen med flexibla bindningar vilket gör den anpassningsbar efter målet där den ska verka.

Zenby är lokalsystemisk (tramslaminär) i plantan och ska alltid användas med en blandningspartner.

Mer information kommer inom kort på produktsidan när den är upplagd.

Dispens för Gozai i potatis under perioden 2021-07-02 till 2021-10-30

2021-07-02T18:16:30+02:00juli 2nd, 2021|

Dispens för Gozai i potatis

Gozai har fått dispens för nedvissning i potatis under perioden 2021-07-02 till 2021-10-30

Dispensen får endast användas om Finalsan Ogräs Effekt Koncentrat Proffs (reg nr 4867) inte kan användas och Spotlight Plus (reg.nr 5577) använts för ogräsbekämpning i odlingen under 2021.

Gozai får användas två gånger med en dos av 0,8 l/ha vid varje behandling

Minst 5 dagar mellan behandlingarna
14 dagars karens
Behandling vid utvecklingsstadium 69–95
Får användas i strategi både med och utan blastkross

Optimala förhållanden är soligt och klart väder med behandling på förmiddagen.
För optimal effekt krävs minst 4 timmar dagsljus efter behandlingen och en vattenmängd om 300–400 l/ha.

Gozai ska alltid användas med olja, minst 1,5 l/ha (1,5–3,0) Renol vid varje behandling. Högre oljemängder kan ge en ökad och säkrare effekt.

NeemAzal T/S – nytt tillskott i jordgubbs- och hallonodlingen

2021-05-07T10:46:52+02:00maj 7th, 2021|

NeemAzal T/S – nytt tillskott i jordgubbs- och hallonodlingen!

NeemAzal T/S har fått ett godkännande (UPMA*) i jordgubbar och hallon mot insektsangrepp.
NeemAzal har effekt på bitande och sugande insekter som t ex bladlöss och trips.
Det är tillåtet att använda NeemAzal även i ekologisk odling inklusive KRAV-certifierad produktion.

Användningen får ske enligt följande:
Jordgubbar: Max 3 behandlingar/år från att första blomknopparna är synliga (BBCH 57) med minst 7 dagars intervall. Dos: 3 l/ha. Karenstid: 3 dagar.
Hallon: Max 2 behandlingar/år från att första blomknopparna är synliga (BBCH 57) med minst 7 dagars intervall. Dos: 3 l/ha. Karenstid: 3 dagar.

*UPMA sökt av LRF (utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde)

Till toppen