Danitron 5 SC

Medel mot spinnkvalster och jordgubbskvalster

– Mycket god kontaktverkande effekt på samtliga rörliga stadier av spinnkvalster

– God långtidseffekt i fält

Verkningssätt

Danitron har en snabb kontaktverkande effekt på kvalsternas rörliga stadier (larver, nymfer och vuxna) och förhindrar dessutom hudömsningen i outvecklade stadier. Detta gör att Danitron normalt har en mycket god långtidseffekt i fält (mer än 30 dagar).