Difend Extra

Difend Extra är ett bredverkande medel för utsädesbehandling mot de flesta utsädesburna svampsjukdomarna i vete-, råg-, rågvete- och kornutsäde

– Difend Extra skyddar också mot markburen smitta av stinksot och dvärgstinksot.

– Med dess breda effekt passar Difend Extra utmärkt som betningsmedel i både vår- och höstsäd.

– Med användning i både vår- och höstsäd blir det enkelt att med endast 1 produkt utsädesbehandla allt utsäde för stråsäd

– Innehåller 2 aktiva ämnen som ger effekt mot de flesta utsädesburna sjukdomarna vilket gör att du klarar de flesta betningsbehoven med Difend Extra

difend-extra-380x380

Verkningssätt

Difend Extra har både kontakt- och systemisk verkan och verkar därför effektivt mot ett flertal utsädesburna svampsjukdomar i höst- och vårsäd, både in- och utifrån fröet och den groende plantan. Den yttre skyddande effekten ger också skydd mot markburen smitta av stinksot och dvärgstinksot. 

Formuleringen är vattenbaserad och ger vid betning i moderna betningsmaskiner för våtbetning mycket bra täckning av utsädet. Bäst resultat får man i maskiner med eftermixer av skruv- eller fingertyp. Gränsvärden för betningsbehov mot olika svampsjukdomar finns beskrivet i Jordbruksverkets bekämpningsrekommendationer.