DiPel DF

Biologiskt medel mot fjärilslarver

– Innehåller Bacillus thuringiensis

– Effektivt mot larver av kålfjäril, mätare, vecklare, mal m fl.

– Skonsamt mot nyttoinsekter

dipel

Verkningssätt

DiPel DF är en biologisk insekticid, som används för bekämpning av fjärilslarver (Lepidoptera) som angriper och gör skada på växter. 

DiPel DF verkar på fjärilslarver efter att de ätit på behandlad gröda. När medlet verkar i larvernas mag-tarmkanal slutar de att äta och dör efter 24–72 timmar. Om bruksanvisningen följs, så motsvarar effekten av DiPel DF på unga fjärilslarver den man uppnår med konventionella kemiska insekticider. DiPel DF bryts ner biologiskt. 

Effekten är god mot ytligt sittande fjärilslarver som t ex. kålfjärilar, mätare, vecklare och malar, men effekten är sämre mot larver som gnagt sig in i frukt eller plantor.