Dispens för Mospilan SG mot klöverspetsvivel

Mospilan SG har beviljats dispens mot klöverspetsvivel i utsädesproduktion av vitklöver, rödklöver och alsikeklöver
Dispensen gäller mellan 2021-05-01 till 2021-08-28 med maximalt 1 behandling och en maxdos på 0,2 kg/ha.

Bekämpning utförs från sent knoppstadium till begynnande blomning.