Ergon

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre

– Bredverkande lågdospreparat mot örtogräs

– Hämmar ogrästillväxt snabbt efter applicering

ergon

Verkningssätt

Ergon är ett systemiskt ogräsmedel som transporteras snabbt inom plantan och hämmar tillväxten inom timmar efter appliceringen och därmed påverkas även ogräsets konkurrens förmåga med grödan.

Många ogräs visar tydliga färgförändringar efter applicering, men tidpunkten då dessa kan ses varierar mellan arter och beror även på väderlek. Det kan ta upp till 4 veckor innan full effekt syns på ogräsen. Den bästa effekten erhålls när ogräsplantorna är små.