Exit RTU

Vattenbaserad lösning mot ohyra. Färdig lösning mot krypande och flygande insekter som myror, tvestjärt, silverfisk och getingar i och omkring byggnader.