Fenix

Fenix är ett ogräsmedel med bred ogräseffekt i många specialgrödor

– Hög effektivitet och flexibilitet vid ogräsbekämpning

– En oumbärlig byggsten i ogrässtrategier för ärter, morötter och lök

– Utmärkt partner i potatis

– Godkänd i många specialgrödor

Verkningssätt

Den aktiva substansen aklonifen binds mycket hårt till jordpartiklar och stannar därför i markytan. Fenix är i huvudsak kontaktverkande och tas till största delen upp via skotten från groende ogräs.

Då behandling utförs strax efter ogräsens uppkomst kan Fenix också tas upp via bladen.