Fibro

Mot insekter i odling av potatis, äpple, päron, körsbär och plommon

– Registrerad paraffinolja mot virusspridande bladlöss i potatis

– Mot fruktträdsspinnkvalster och päronbladloppa

Verkningssätt

Fibro är ett insektsmedel baserat på paraffinolja. Det används till bekämpning av insekter i potatis, äpple, päron, körsbär och plommon.

Fibro verkar fysikaliskt genom att oljan bildar ett tunt lager som täcker insekterna, lagret är i sig inte giftigt men stoppar syretillförseln så insekterna kvävs. Vid upprepad behandling i potatis bildas en hinna på bladen som motverkar överföring och spridning av potatisvirus Y (krussjuka) via bladlöss.