Floramite 240 SC

Selektivt medel för kontroll av spinnkvalster

– Mycket effektivt mot samtliga stadier av spinnkvalster – även ägg

– Skonsamt mot nyttodjur

– Ingen korsresistens med andra spinnmedel

Verkningssätt

Floramite är ett selektivt medel för kontroll av spinnkvalster. Vid sprutning med Floramite erhålls en snabb kontaktverkande effekt och dessutom en god långtidseffekt. Floramite har effekt mot samtliga rörliga stadier av spinnkvalster och har dessutom god verkan på äggen.

Spinnkvalster som träffas av sprutvätskan blir hyperaktiva efter några timmar och slutar att äta. De dör inom 3–4 dagar efter behandlingen. Effekten är bäst dokumenterad på växthusspinnkvalster (Tetranychus urticae).