Frupica SC

Bredverkande svampmedel till jordgubbar

– Effektivt gråmögelmedel med god sidoeffekt mot mjöldagg och svartfläcksjuka

– Både kontaktverkande- och translaminar effekt

frupica-380x380

Verkningssätt

Den verksamma beståndsdelen i Frupica SC, mepanipyrim, tillhör den kemiska gruppen anilinopyrimidiner, med mycket god effekt mot gråmögel i jordgubbar. Frupica SC har dessutom en god effekt mot mjöldagg och svartfläcksjuka vid användning i den högre rekommenderade dosen.

Frupica är kontaktverkande och har även translaminar verkan (god inträngning i plantan). Detta innebär att Frupica både har en förebyggande samt även en viss kurativ effekt mot gråmögelsvampen.