Globaztar 250 SC

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn

– Bredverkande svamppreparat

– Systemisk och translaminär effekt

Verkningssätt

Globaztar 250 SC innehåller azoxystrobin, en bredspektrum fungicid från strobiluringruppen som kan användas i odling av vete, korn, havre, rågvete och råg. Den har systemisk, translaminär och skyddande verkan. Azoxystrobin hämmar svampens respiration. Verkningssättet skiljer sig från andra fungiciders verkningssätt. Om Globaztar 250 SC används i blandning med andra fungicider skall det alltid vara fungicider med annan verkningsmekanism.

Globaztar 250 SC har ingen negativ inverkan på grödan, har bra sjukdomskontroll och hjälper till att bibehålla bladytan grön vilket ger signifikant positiv inverkan på skörden.