Gnatrol SC

Biologiskt medel mot sorgmyggelarver

– Innehåller sporer och aktivt protein från bakterien Bacillus thuringiensis subsp. israelensis.

– Bekämpar sorgmyggelarver – skonar nyttoinsekter

Verkningssätt

Gnatrol SC tas upp av larverna i jorden. Gnatrol SC innehåller sporer och aktivt protein från bakterien Bacillus thuringiensis ssp. Israelensis som verkar i larvernas mag-tarmkanal. När nedbrytningen av tarmväggarna har påbörjats, slutar larverna att äta och dör 24–72 timmar senare. Gnatrol SC är ett larvbekämpningsmedel och bekämpar inte vuxna mygg.