Dispens för Gozai

Gozai har fått dispens för användning mellan 10 juli och 7 november år 2020 gällande nedvissning i potatis.

Dispensen får endast användas om Spotlight Plus använts som herbicid i potatis under 2020.