Gozai har fått dispens

Gozai har fått dispens för användning mellan 10 juli och 7 november år 2020 gällande nedvissning i potatis.

Dispensen får endast användas om Spotlight Plus använts som herbicid i potatis under 2020. 

Gozai innehåller den aktiva substansen Pyraflufen-ethyl 26,5 g/l

Verkningssätt

Gozai är ett kontaktverkande medel som verkar på plantans gröna delar. Gozai har effekt på både potatisplantans blad och stjälk, samt på plantans omväxt. Effekterna syns inte direkt, men uppkommer efter några enstaka dagar efter behandling. Full nedvissning sker inom 14–21 dagar.

Dosering

Maximalt 2 behandlingar med Gozai får utföras med minst 5 dagars mellanrum. Rekommenderad dos är 0,8 liter Gozai per hektar samt minst 1,5 liter Renol per hektar skall alltid tillsättas. Använd minst 200 liter vatten, men bäst effekt uppnås med 300–400 liter per hektar.

Rekommendation (Spotlight Plus med registreringsnummer 4851)

Första behandling 0,8 liter Gozai + 1,5 liter Renol per hektar. Ca 5–8 dagar efter behandlingen (när beståndet öppnat sig) utförs andra behandlingen 0,8 liter Gozai + 1,5 liter Renol + 0,5–1,0 liter Spotlight Plus per hektar.

Vid kraftig potatisblast rekommenderas 3 behandlingar:
Första behandling 0,8 liter Gozai + 1,5 l Renol per hektar.
Andra behandling 0,8 liter Gozai + 1,5 l Renol per hektar.
Tredje behandling 1 liter Spotlight Plus per hektar.

Rekommendation (Spotlight Plus med registreringsnummer 5577)

Om Spotlight Plus med registreringsnummer 5577 har används i våras, är strategin att behandla med 0,8 liter Gozai + 1,5 liter Renol i första behandlingen följa upp med 0,8 liter Gozai + 1,5 liter Renol efter ca 5–8 dagar efter behandlingen (när beståndet öppnat sig).

Användning

Behandla helst på förmiddagen för att uppnå optimal effekt. Optimala förhållanden är soligt och klart väder. Vid behandling efter blastkrossning skall stjälkarna vara väl avbladade. Det är viktigt att uppnå en god täckning av potatisblasten, därför skall hög vätskemängd användas samt munstycke som ger en mycket god täckning.