Dispens för Gozai i potatis

Gozai har fått dispens för nedvissning i potatis under perioden 2021-07-02 till 2021-10-30

Dispensen får endast användas om Finalsan Ogräs Effekt Koncentrat Proffs (reg nr 4867) inte kan användas och Spotlight Plus (reg.nr 5577) använts för ogräsbekämpning i odlingen under 2021.

Gozai får användas två gånger med en dos av 0,8 l/ha vid varje behandling

Minst 5 dagar mellan behandlingarna
14 dagars karens
Behandling vid utvecklingsstadium 69–95
Får användas i strategi både med och utan blastkross

Optimala förhållanden är soligt och klart väder med behandling på förmiddagen.
För optimal effekt krävs minst 4 timmar dagsljus efter behandlingen och en vattenmängd om 300–400 l/ha.

Gozai ska alltid användas med olja, minst 1,5 l/ha (1,5–3,0) Renol vid varje behandling. Högre oljemängder kan ge en ökad och säkrare effekt.