GroPlan A+

En stabil och högpresterande oorganisk bladgödslingsformulering, samformulerad med Pyro Glutamic Acid (PGA) och Di-Methyl Sulphone

– Högre proteinhalt och proteininnehåll

– Högre tusenkornvikt

– Högre fröskörd och oljehalt