Insekt

Mot skadeinsekter i växthusodlingar av prydnadsväxter, tomat och gurka

Mot vita flygare/mjöllöss i växthusodling av jordgubbar, aubergine, tomat, squash, melon, gurka, paprika, prydnadsväxter och plantskoleväxter.

Mot spinnkvalster och jordgubbskvalster

Biologiskt medel mot fjärilslarver

 Kontaktverkande produkt som har effekt på spinnkvalster och vita flygare 

Vattenbaserad lösning mot krypande och flygande insekter

Mot insekter i odling av potatis, äpple, päron, körsbär och plommon

Selektivt medel för kontroll av spinnkvalster

Biologiskt medel mot sorgmyggelarver

Biocid/träskyddsmedel mot husbock och strimmig trägnagare

Effektivt medel mot växthusspinn och minerare

Insektsmedel mot rapsbaggar i raps och rybs och mot löss i frukt, prydnadsväxter, sallat och potatis

Insekticid med effekt mot bitande och sugande insekter

Mot angrepp av spinnkvalster i äpple, päron, växthusodling av gurka och squash/zucchini samt frilandsodling av vindruvor, jordgubbar, svarta vinbär, röda vinbär, krusbär, hallon, björnbär och blåbär.

Naturlig pyretrum och rapsolja mot skadeinsekter

Vegetabilisk penetreringsolja för att förbättra verkningssättet för ogräs- och insektsmedel

Myrbete på tub med gel (pasta)

Mot myror och andra krypande insekter

Mot bladlöss i stråsäd, potatis, äpple och päron samt färska ärter utan skida

Biologisk produkt, effektiv mot fjärilslarver