Latitude XL

Latitude XL används till utsädesbehandling för att kraftigt reducera rotdödarangrepp i vår- och höstvete samt rågvete. Rotdödarsvampen (Gaeumannomyces graminis var. Tritici) är en markburen svampsjukdom som kraftigt kan påverka stråsädens utveckling och skörd genom att angripa rötter och ge vitaxighet

– Behandling med Latitude XL ger gott skydd mot både rotangrepp och vitaxighet

– Att skydda mot rotangrepp och vitaxighet ger både högre skörd och bättre kvalitet i skörden

– Att beta med Latitude XL kan vara speciellt lämpligt i ansträngda stråsädesväxtföljder

– Formuleringen ger utmärkta möjligheter till sambetning med andra bredverkande vattenbaserade betningsmedel