Lentagran – godkänd i all ärtodling

• Kontaktverkande herbicid med aktiva substansen pyridat

• Bäst effekt i strategi med Fenix

• Effekt på t ex. nattskatta, målla och dån