Monitor

Ogräsmedel i vete och rågvete på våren mot flertalet örtogräs och gräsogräs

– God effekt på losta, åkerven och flyghavre

– Stark på många örtogräs såsom snärjmåra, baldersbrå och åkersenap

– Monitor mot kvickrot kan lämpligen kombineras med glyfosat i stubben på hösten för att sanera fältet.

monitor

Verkningssätt

Monitor är ett ogräsmedel med bred effekt på såväl örtogräs som gräsogräs. Produkten innehåller den aktiva substansen sulfosulfuron och används på våren i höst- och vårvete samt i rågvete. Monitor tas i huvudsak upp genom bladverket och i mindre omfattning via rötterna. Optimal effekt uppnås genom att behandla ogräs som är i god tillväxt och har 2–4 blad. Flyghavre skall bekämpas i dess 1–3 bladsstadium. Det skall allmänt vara goda tillväxtbetingelser, varmt väder och tillräcklig jordfuktighet. Monitor skall alltid användas tillsammans med vätmedel. Monitor stoppar omedelbart tillväxten hos mottagliga ogräsarter även om nedvissning kan dröja 3–6 veckor. Gröna förkrympta ogräsplantor kan finnas under den växande grödan utan att konkurrera med grödan.