Mospilan SG

Insektsmedel mot rapsbaggar i raps och rybs och mot löss i frukt, prydnadsväxter, sallat och potatis

– Systemiskt insektsmedel med mycket god effekt mot bladlöss, ullöss, gallmyggor, rapsbaggar och minerare

– Dammfri formulering

Verkningssätt

Mospilan är systemiskt och tas snabbt upp av behandlade plantdelar och transporteras till tillväxtpunkterna där t ex bladlössen sitter. Medlet verkar framförallt som maggift men har även kontaktverkan.

Den verksamma beståndsdelen acetamiprid tillhör gruppen neonikotinoider och påverkar skadeinsekternas centrala nervsystem.