Vid akut förgiftning

Ring 112 och begär giftinformation – dygnet runt

Ring 010-456 6700 i mindre brådskande fall – dygnet runt – Från utlandet: +46 10 456 6700

Giftinformationscentralen 09-4711 och 09-471 977